News from SEWSO


Bargen Ddinesig: Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Llywodraeth y DU wedi cytuno ar Fargen Ddinesig gwerth £1.2 biliwn ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a 10 awdurdod lleol arall https://www.gov.uk/government/publications/city-deal-cardiff-capital-region.cy

Digwyddiadau i randdeiliaid

Cafodd y digwyddiad cyntaf i randeiliaid LSkIP ar 24 Medi 2014. Cynhwysodd y digwyddiad anerchiadau blaenllaw a thrafodaethau gan randdeiliaid am weledigaeth, cenhadaeth ac amcanion y Bartneriaeth a chysylltiad parhaus rhanddeiliaid. Yn dilyn y digwyddiad cafodd LSkIP ei lansio'n swyddogol.


Yn y digwyddiad i randdeiliaid a ddenodd nifer fawr o gynrychiolwyr a gynhaliwyd ar 24 Mehefin ym Mhrifysgol Caerdydd, cyflwynodd yr Athro Ewart Keep o Brifysgol Rhydychen (SKOPE) 'Skills Policy, Economic Development and the Labour Market - future issues and challenges for Wales' yn dilyn 'South East Wales Employment and Skills Report Summary' gan Richard Staniforth, Uwch Ymchwilydd LSkIP.

Adroddiad Cyflogaeth a Medrau De-ddwyrain Cymru yw’r un cyntaf am y rhanbarth ac yn rhagflaenydd Cynllun Asesu’r Galw/ Cyflenwad a gynhyrchwyd ym Medi 2015.


Cafodd y trydydd digwyddiad i randdeiliaid ei gynnal ar 8 Hydref yng Nghaerdydd. Canolbwyntiodd y digwyddiad hwn ar gynnwys a datblygiad yr Adroddiad Cyflogaeth a Medrau nesaf a chynhwysodd gyflwyniadau gan yr Athro Karel Williams o Ysgol Fusnes Manceinion a Tracy Murphy o KPMG. Cyflwynodd Richard Staniforth y Cynllun Galw/Cyflenwad.Newyddion eraill


Ysbrydoli Operation - Cyfleoedd Caffael


Mae’r gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn cael ei rheoli gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) wedi ei chefnogi gan arian o Gronfeydd Strwythurol Ewrop. Ei nod yw lleihau anweithgarwch economic yng Nghymru a gwella cyflogadwyedd pobl anfanteisiol sydd ymhellach o’r farchnad lafur http://www.wcva.org.uk/funding/wcva-funding/active-inclusion-fund


 Maniffesto Busnes FSB Cymru i Lywodraeth Cymru 2016-21 (386KB)